על שורש Di Huang- רהמניה, ועל טוב ורע מול Yin ו-Yang

מכל הצמחים במטריה מדיקה הסינית, ישנו צמח אחד שמקומו אינו נפקד מאף פורמולה עיקרית לחיזוק הכליות. צמח שכל מהותו זועקת "צמח של כליות", "צמח של מים". צמח שחור, דחוס, וכבד. אם נתבונן בתכונותיו אלו, הניתנות לתפיסה בחושים במפגש בלתי אמצעי עם הצמח, נלמד על יכולותיו ותפקודיו, ונוכל אף להגיע לתובנות שנוגעות במהותה של הרפואה הסינית.


צורות עיבוד של Di Huang

נתחיל וניזכר בצורות העיבוד העיקריות בהן אנו מכירים את (Di Huang (Rehmanniae, ובהבדלים ביניהן. ישנן שלוש צורות עיבוד עיקריות של הצמח, ובשלושתן הוא מעובד כך שהוא מזין את ה-Yin ויוצר נוזלי גוף:

 • (Xian Di Huang (鲜地黄, Radix Rehmanniae Recens
 • (Sheng Di Huang (生地黄, Radix Rehmanniae
 • (Shu Di Huang (熟地黄, Radix Rehmanniae Preparata

Xian Di Huang – השורש במצבו הטרי, כאשר הוא נלקט מהאדמה. משום כך, קשה להשיג אותו במערב. בתכונותיו הוא מר, מתוק, ומאוד קר.  השורש במצבו הטרי חזק יותר בטיהור חום, קירור דם, הרגעת צמא והפגת עצבנות מאשר במצבו היבש או המעובד. עם זאת, הוא מזין פחות את ה-Yin, ומכביד פחות.

Sheng Di Huang – השורש בצורתו המיובשת, ללא עיבוד נוסף. בתכונותיו הוא מר, מתוק וקר; נכנס לתעלות הלב, הכבד והכליות. המרירות הקרה שלו מנקזת חום, בעוד טבעו המתוק, הקר והמלחלח מזין את ה-Yin ומלחלח יובש. הוא נמצא בשימוש רב כאשר יש התשה של Yin, חוסר דם, או חוסר בנוזלים, ומטפל בצמא, חום פנימי, חוסר שקט, עצירות, שתן מועט, הזעות לילה, וגלי חום מחוסר Yin. עם זאת, הוא מחזק פחות מ-Shu Di Huang.

מכיוון שהוא נכנס לרמת הדם של הלב והכבד, הוא יכול לטהר חום מרמת הדם ומרמת ה-Ying. כאשר חום נמצא ברמת ה-Ying, ייתכן ויופיעו: חום גבוה שמחמיר בשעות הערב והלילה, בלבול, לשון אדומה או כהה, והתחלה של פריחות. כשהחום עובר לרמת הדם תחול החמרה: הפריחות תהינה קשות יותר ובנוסף עשויים להופיע דימומים ותקיעות דם; הלשון תהיה סגולה וכהה יותר.

Shu Di Huang – השורש בצורתו המעובדת. כדי ליצור את Shu Di, מושרה Sheng Di ביין אורז, ואז עובר אידוי וייבוש בשמש. כתוצאה מהעיבוד הופך השורש לרך ודביק יותר, וצבעו הופך לכהה יותר. בתכונותיו הוא מתוק, חמים, ולח. הוא המחזק ביותר והמכביד ביותר מבין השלושה. Shu Di נכנס גם הוא אל תעלות הכבד, הכליות והלב לשם חיזוק הדם, העשרת ה-Yin, יצירת Jing וחיזוק ה-Marrow. הוא מחזק כליות בסיסי ברפואת הצמחים הסינית, ומקושר עקב כך לאריכות ימים. הוא מטפל בסחרחורות, טיניטוס, ירידה בזיכרון, חולשת גב וברכיים ועייפות, הנובעים מחולשת הכליות. בנוסף, הוא משפיע על הפוריות והתפקוד המיני, ומופיע בפורמולות רבות לטיפול בתפקודי מערכת הרבייה.

Shu Di הוא מחזק דם עיקרי, ולכן משמעותי מאוד לנשים בגיל הפוריות, שנזקקות תמיד לבניית דם מחודשת. הוא חמים בטמפרטורה שלו, ומשום כך מחמם את הרחם בנשים. קור ברחם, כידוע, עלול לגרום לדיסמנוראה, ואף לחוסר פוריות.

על טוב ורע מול Yin ו-Yang

Di Huang על סוגיו השונים, ובמיוחד Shu Di Huang, עלול להכביד על מערכת העיכול, משום שהוא צמח "כבד" או דביק (cloying). ההכבדה הזו עלולה לגרום, או להחמיר, יציאות רכות, שלשולים, מלאות וכאב בטן, במטופלים הסובלים מחולשת טחול ולחות. משום כך, המלצה מסורתית היא ליטול אותו יחד עם צמחים מניעי Qi.

ניתוח כימי של מרכיבי הצמח יכול להסביר תכונה זו של הצמח; המרכיבים העיקריים במִרְתָּח של Di Huang הם סוכרים פשוטים הגורמים לדביקותו ולטעמו המתוק של השורש ופוליסכרידים למיניהם, ביניהם הפוליסכריד Stachyose המצוי בו בריכוז גבוה. הפוליסכריד Stachyose, שאינו ניתן לעיכול מלא בבני אדם, מקשה ומכביד על מערכת העיכול, ועלול לגרום לגזים ולנפיחות. יש לזכור, שתופעות אלו תלויות מינון בין השאר, והסיכוי להופעתן גדל בהתאמה במינונים גבוהים יותר של הצמח.

עד כה סקרנו את תופעות הלוואי, החסרונות. אך אם לא נשכיל להתבונן מעבר אליהם, נפספס נקודה חשובה; באופן כללי, בעולם המערבי, אנו נוטים להפריד ולהגדיר טוב או רע, נכון או לא נכון, בריא או מזיק. נטייה זו מנוגדת להסתכלות הסינית הכוללת, המאחדת;  כל עולם התופעות, בין שמים לארץ, מורכב מ-Yin ו-Yang. Yin ו-Yang הם הפכים, משלימים, יחסיים, תלויים זה בזה ומוגדרים האחד על ידי השני. הטוב והרע, היתרונות והחסרונות, הם בעיניי המתבונן, ואינם חלק מהמהות העצמית של הדברים.

הפילוסופיה הסינית קוראת לנו להרחיב את שדה הראיה , להסתכל על התמונה השלמה ולהבין שתכונות אלה של הצמח הן חלק בלתי נפרד ממנו, חלק בלתי נפרד ממהותו ומתפקודיו. שחור, כבד, ודומם בטבעו, Di Huang מגלם את התכונות המיוחסות ל-Jing, הפוטנציאל הגלום בעומק הכליות. אותן תכונות שבשימוש לא נכון עלולות ליצור את תופעות הלוואי, הן-הן התכונות שמהן נובעות היכולות התרפויטיות של הצמח.

בספר Ben Cao Qiu Zhen נאמר:

"כשהרוח [spirit] מתפזרת כתוצאה מחוסר Yin, רק התכונה המשמרת של Shu Di Huang תוכל לאסוף אותה: שימור שולט בפיזור. כשאש עולה מחוסר Yin, רק הכבדות של Shu Di Huang תוכל לכוון אותה מטה: כבדות שולטת בעלייה. כאשר ישנה תנועה חסרת מנוחה מחוסר Yin, רק הדום של Shu Di Huang יוכל לדכא אותה: דממה שולטת בתנועה. כאשר ישנם קושי ומתח כתוצאה מחוסר Yin, רק המתיקות של Shu Di Huang תרפה אותם: [המתיקות ממתנת והרפייה שולטת במתח]".

פסקה זו מזכירה לנו את משמעות  התכונות הללו, ומחזירה אותנו אל בסיס  הרפואה הסינית: Yin ו-Yang. התכונות הללו, של Shu Di, הן מהותו של ה-Yin. ה-Yin הוא חומרי, דחוס, מאחד. הוא כבד, תנועתו יורדת מטה. אם ה-Yang מהווה את הכוח האקטיבי, המניע- ה-Yin הוא הכוח הדומם, השקט.

כאשר חסר Yin בגוף, זהו בעצם  מצב של חוסר איזון בין Yin ל-Yang, ההתבטאות תהיה Yang באופייה; פיזור ה-Shen, עלייה של אש, תנועה חסרת מנוחה, קושי ומתח. הרי שמהות ה-Yin של Shu Di תוכל לטפל בחוסר היחסי של  ה-Yin בגוף. ה-Yin כבד, יורד מטה, הכבדות של Shu Di תמשוך מטה את ה-Qi, בחזרה אל המחמם התחתון. ה-Yin- תנועתו פנימה, מאגד, מאחד וכך, Shu Di, בדביקות שלו, מאגד את ה-Qi שהתפזר. הדום והשקט של Shu Di ירגיעו את התנועה הכאוטית והמפוזרת של ה-Yang.  כך, הצמח יצליח לייצב את ה-Qi של הכליות והכבד, ולהשיב על כנו את האיזון בין ה-Yin ל-Yang.

במצב כזה, שבו אנרגיית ה-Yin שבה לאיתנה, יוכל ה-Yang לפעול כסדרו, וה-Qi יוכל לעלות בחזרה בנתיבים הנכונים שלו. זהו אם כן ההסבר לעובדה המעניינת ש-Shu Di הוא הצמח הבסיסי בכל פורמולה עיקרית לחיזוק Yang הכליות, למרות טבעו ה-Yin, המכביד והדומם שנראה כסותר את  מטרת הפורמולות לחיזוק ה-Yang, התנועתי והדינאמי. Shu Di, בשילוב עם צמחים חמים ודינאמיים לחיזוק Yang, תורם לאיזון הקשר בין ה-Yin וה-Yang וכך להעצמת שניהם.

בספר Zhong Zang Jing שמיוחס ל-Hua Tuo, מוזכרת פורמולה בשם: Zuo Ci Zhen Ren Qian Jin Di Huang Jian- "מרשם Di Huang, [ששוויו] 1000 [מטילי] זהב, של האדם האמיתי Zuo Ci". מרשם זה מורכב מצמח אחד בלבד: Di Huang, בשתי צורות עיבוד שונות. מיץ שהופק מהצמח הטרי (Xian Di) מורתח ומעורבב היטב באבקה של Shu Di, ומהתערובת יוצרים כדורים. על הפורמולה הזו נכתב: "מתן ארוך טווח… גורם לאדם להסתפק במועט [מבחינת] תאוות, ומציע חיים נצחיים של בן אלמוות". משפט זה מלמד על עוצמתו של הצמח, ועל השימוש בו כתרופה לעידוד אריכות ימים.

בספר Yao Pin Hua Yi  ניתן למצוא פסקה נוספת המשלימה התייחסות הזו. בספר נכתב: "בכל עת בה יש פגיעה או מחסור פנימי, עודף פעילות מנטלית או רגשית המתיש את הרוח [spirit], דאגה מתמשכת שפוגעת בדם, ותשוקה בלתי מרוסנת שמכלה את ה-Jing; או כדי לווסת את המחזור, ההיריון, או התקופה שלאחר הלידה- יש להשתמש ב-Shu Di Huang".

כאשר ישנה חולשה של Yin, הדבר עלול, כאמור, לגרום להתפזרות של Yang, התפזרות של Qi. ה-Qi מגיע לנתיבים שסוללת החולשה, נתיבים שבמהותם אינם מאוזנים. נתיבים אלה מתבטאים בתופעות פיזיות שונות, אך גם בתופעות רגשיות: עודף של תאוות, עודף של תשוקה- שאינן נובעות מעוצמה, אלא מחולשה. אלו, בתורן, יכולות להמשיך ולכלות את ה-Jing וה-Yin, ולגרום למעגל רשע. הנטילה של Di Huang תוכל לחזק את ה-Yin, להשיב את ה-Qi למקומו, אל הכליות, ולאפשר לו לחזור לנתיביו תוך הישענות על בסיס של עוצמה.


כיוון מערב

מתן (Di Huang (Rehmannia הוא בעל השפעה ודאית על המערכת האנדוקרינית. מצאו כי צריכה של הצמח מגבירה את רמות ה-adrenocortical hormone (קורטיקוסטרואידים) בפלסמה, גם בנוכחות dexamethasone (תרופה קורטיקוסטרואידית). ההנחה היא שלצמח מנגנון העובד על ידי  עיכוב המשוב השלילי של ה-dexamethasone על ההיפופיזה.

במחקרים קליניים נוספים נצפו השפעות מיטיבות של הצמח על דלקות מפרקים, לחץ דם גבוה, והיפרליפידמיה. תוארה גם יכולתו של הצמח לשפר את זרימת הדם במוח.  מחקרים מעבדתיים הציגו פעילות אנטי-הפטוטוקסית, אנטי-היפרגליקמית  ופעילות נוגדת גידולים.

ארגון הבריאות העולמי פרסם את רשימת הקונטרה-אינדיקציות לשימוש בצמח, והן: מצבי מחלות כרוניות של הכבד או מערכת העיכול ומצבי שלשול. מצב נוסף בקונטרה-אינדיקציה הוא הריון, בגלל אפקטים אפשריים (שנצפו במחקרים בעכברים) של הפרעה להשרשת העובר ברחם.

עם זאת, לא נמצאו השפעות הגורמות להפלה או השפעות טרטוגניות (הפוגעות בהתפתחות העובר) בעכברים במתן אינטרא-גאסטרי של תמצית אלכוהולית של השורש במינון של 500 mg/kg, מהיום השלושה עשר  להריון.

 

לסיכום

Di Huang הוא אחד הצמחים המדגימים בצורה הטובה ביותר את חשיבות ההיכרות עימם מעבר לרמה האקדמית. כשניזונים ממידע לגביו מספרים בלבד, עולה תמונה של צמח מזין בחוזקה, אך מכביד. חיובי, אך בו זמנית שלילי. אך כשנפגשים עימו, עם המהות השחורה, הדחוסה, הכבדה, והעשירה שלו, מבינים אותו באמת; הוא צמח Yin, עם השפעה Yin, ו'לטוב או לרע'- זה הטבע שלו, וממנו נובעות ההשפעות המשמעותיות שלו בגופנו. וכמו תמיד ברפואה הסינית, ובחיים בכלל- העיתוי המתאים, המינון המתאים, המטופל המתאים, והעין המיומנת לזהות את הרגע בו הם נפגשים- הם שעושים את כל ההבדל.

מקורות:

 • Bensky D, Clavey S, Stoger E (2004) Chinese Herbal Medicine: Materia Medica: Third Edition. Eastland Press, Seattle, WA.
 • Yang S Z (1998)The Divine Farmer's Materia Medica: A Translation of the Shen Nong Ben Cao Jing. Blue Poppy Press, Boulder, CO.
 • Chen J.K., Chen T.T (2004) Chinese Medical Herbology & Pharmacology. Art of Medicine Press, City of Industry, California.
 • W.H.O (2007) WHO Monographs on Selected Medicinal Plants: Volume 3. World Health Organization Press, Geneva.
 • Flaws B, Yang S Z (1993) Master Hua's Classic of the Central Viscera: A Translation of the Zhong Zang Jing, Blue Poppy Press, Boulder, CO.
 • Dharmananda S (August 2002ITM Online,http://www.itmonline.org/arts/rehmann.htm
 • Teeguarden R (2000) The Ancient Wisdom of the Chinese Tonic Herbs.  Warner Books, Inc., New York, NY
 • Jiao S D, Mitchell C (2003) Ten Lectures on the Use of Medicinals from the Personal Experience of Jiao Shu-De. Paradigm Publications, Taos NM.
 • Yang Yifan (2010) Chinese Herbal Medicines: Comparisons and Characteristics, 2nd edition. Elsevier Health Sciences, Churchill Livingstone.
מתחת לפוסט ליווי קליני

רוצה לקבל את המדריך המהיר לכתיבת פורמולה?

צריך רק למלא את שמך וכתובת המייל שלך כאן למטה. המדריך יגיע אליך ישירות למייל, ואחריו עוד דברים טובים שיעזרו לך להיכנס למועדון של אלה שבאמת יודעים צמחים.  *המדריך מיועד למטפלות.ים שעברו הכשרה לפי דרישות האיגוד לרפואה סינית


2 תגובות

 1. הי פנינה

  יופי של מאמר. רהוט, ממצה, כתוב בהמון קסם.

  כשהיינו בסין בבית החולים guan an men יחד עם הקבוצה מברושים, שמתי לב לכך שהרופאים במחלקה הפנימית (כמו שזה שנקרא שם) נמנעו מלתת את הצמח הזה למרות שהוא מופיע בפורמולה הקלאסית בספרים.שאותה הם רשמו. ניסיתי לשאול – ולא הבינו מה אני שואלת, (אולי גם בגלל השפה) היתה הרגשה כאילו הם לא מכירים את הצמח. גם בנסיון המועט שלי לכלול אותו בפורמולות לחזוק דם או YIN, נתקלתי בעקימת אף של המטופלים שבקשו להפסיק לקחת את הפורמולה, כי היה להם נורא כבד או התחילו לשלשל. מה דעתך? . אילה

  השאר תגובה
  • היי אילה- קודם כל תודה רבה על המחמאות :-)

   ועכשיו לשאלתך:
   Sheng/Shu Di הוא אחד הצמחים הכי מוכרים ברפואה הסינית- קשה לי להאמין שהרופאים לא הכירו אותו. יכול להיות שהם לא הבינו אותך בגלל הבדלי הגייה, מנטליות או בעיות תקשורת אחרות, ואלו דברים שקורים הרבה בסין- במיוחד בהתחלה אבל לא רק…
   באשר לבחירה שלהם לא להשתמש בו- לכל רופא בסין יש העדפות משלו לגבי הצמחים שהוא בוחר בהם, לפי ניסיונו והאסכולה שהוא דבק בה. המורים שלי, למשל, לא היססו להשתמש בצמח פעמים רבות. גם מורים מ-guang an men.
   כידוע, הרפואה הסינית גם משתנה לפי עונות- יש צמחים שמתאימים יותר למזג אויר מסוים. הביקור ב-guang an men של ברושים מתרחש בדר"כ בקיץ החם, הכבד, והלח מאוד של בייג'ינג, ויכול להיות שזו סיבה נוספת שהרופאים בחרו שלא להשתמש בו.
   ולגבי הניסיון שלך איתו-
   קודם כל, השינויים ביציאות יכולים להיות תלויי מינון. במינון נמוך יותר (או בריבוי צמחים בפורמולה שמדללים את הכמות של הצמח שלוקחים)- התופעות האלה פחות שכיחות.
   בנוסף, יש מטופלים שזו הפעם הראשונה שהם לוקחים צמחי מרפא סיניים, ועצם החשיפה לטעמים לא מוכרים (ולאו דווקא צמח בודד זה או אחר) יכולה לגרום לשינוי ביציאות, בדומה לתופעות אחרי ביקור במסעדה אקזוטית. זה טבעי, וזה עובר.
   שני הגורמים האלה בדר"כ מסבירים את הבעיה- ואם לא, צריך לחדד את האבחנה.
   בכל מקרה- Di Huang הוא צמח חשוב למטופלים מסוימים, ולא הייתי מוותרת עליו בשום אופן (במצבים הנכונים, כמובן).
   הסיכום לתשובה שלי זהה לסיכום של המאמר,
   בתוספת איחולי הצלחה רבה!

שלח תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.