תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

פנינה דרויאן וחברת א.פ.ש.ר ביחד בע"מ, ח.פ. 516049475 ("מפעילת האתר" ו- "החברה" בהתאמה) מודים על בחירתך לגלוש ולרכוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.pninsky.com ובאתר האינטרנט המופעל בכתובת: academy.pninsky.com ("האתר"). 

פנינה דרויאן הינה מטפלת בתחום הרפואה הסינית ומנחה ומלווה מטפלים ברפואה סינית.

האתר מספק מידע ותכנים מקצועיים למטפלים ומטופלים בתחום הרפואה הסינית, צמחי מרפא, דיקור סיני, שיאצו, טיפולים אחרים ועוד ("התכנים"). 

האתר מאפשר רכישה מקוונת של קורסים דיגיטליים למטפלים ברפואה סינית ("הקורסים"), שירותי ייעוץ למטפלים ברפואה סינית ("שירותי ייעוץ"), וכן טיפולים ברפואה סינית ("הטיפולים"). הקורסים, שירותי הייעוץ והטיפולים יכונו יחד להלן: "השירותים".

בנוסף, ניתן למצוא באתר מידע אודות השירותים המסופקים על ידי פנינה דרויאן והחברה.

1. כללי:

1.1 הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בו. כמו כן, מפעילת האתר ו/או החברה שומרות את זכותן לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

1.2 כל הנאמר בתקנון זה בלשון רבים יחול על משתמש יחיד ולהיפך, וכל הנאמר בהסכם זה בלשון זכר יחול על משתמשת נקבה ולהיפך.

1.3 תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.4 הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

1.5 במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2. הגלישה באתר:

2.1 הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.

2.2 בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באמצעות פנייה אל מפעילת האתר ו/או החברה.

2.3 מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לרכוש באתר ו/או לקבל שירות.

2.4 מפעילת האתר ו/או החברה לא יעשו בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

2.5 השארת פרטים ו/או רכישה באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

2.6 מפעילת האתר ו/או החברה רשאיות לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

2.7 מפעילת האתר ו/או החברה רשאיות למנוע מכל משתמש שימוש באתר ו/או שימוש באחד מהשירותים (מנוי, שירותי ייעוץ, קורסים וכיו"ב) לפי שיקול דעתן המוחלט, וללא הודעה למשתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאיות מפעילת האתר ו/או החברה לחסום גישתו אליהם בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1 אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

2.7.2 במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.7.3 אם הופרו תנאי תקנון זה;

2.7.4 במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר ו/או בחברה;

2.7.5 אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

3. ביצוע רכישה באתר:

3.1 ניתן לרכוש את שירותי הייעוץ, הקורסים והטיפולים המוצגים באתר באופן נוח ומאובטח. הרכישה תתבצע באמצעות העברת קישור מאובטח לתשלום בכרטיס אשראי, או באמצעות כל אמצעי תשלום על פי שיקול דעת החברה ו/או מפעילת האתר.

3.2 רכישת שירותי ייעוץ תתבצע באמצעות רכישה חד פעמית של שירות מסוים, או באמצעות רכישת מנוי חודשי מתחדש ("המנוי"). יובהר כי ברכישת מנוי, המנוי יתחדש באופן אוטומטי מחודש לחודש עד לבקשת ביטול על ידי הלקוח.

3.3 מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. מפעילת האתר ו/או החברה שומרות לעצמן את הזכות לשנות את מגוון השירותים ו/או הקורסים או להפסיקם או לשנות את מחיר השירותים ו/או הקורסים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

3.4 בעת הרכישה וההזמנה, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. מפעילת האתר ו/או החברה רשאיות לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והן רשאיות לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, מפעילת האתר ו/או החברה יחזירו את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.

3.5 אין לבצע רכישה עבור אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרכישה ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

3.6 אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין הרכישה, מפעילת האתר ו/או החברה יהיו רשאיות להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והן רשאיות לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה להן עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתן. במידה ומפעילת האתר ו/או החברה יאלצו לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או החברה בכל ההוצאות שיגרמו להן, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

3.7 הרכישה כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או חברת הסליקה המפעילה את הקישורים לתשלום ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

3.8 ברכישת קורס באתר הנך מסכים לשמור את התכנים בסודיות, והנך מאשר כי: (1) התשלום עבור הקורס הוא אישי; (2) לא תאפשר לאחר גישה לתכנים הדיגיטליים שלך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר בכל אמצעי את התכנים בקורס.

4. אספקת קורסים, שירותי ייעוץ וטיפולים:

4.1 פרטי הגישה לקורסים יועברו אל הלקוח בעת הרכישה באמצעות דוא"ל עד 7 ימי עסקים מביצוע הרכישה.

4.2 שירותי ייעוץ ברכישה חד פעמית יסופקו בהתאם למועד שנקבע על ידי הצדדים מראש.

4.3 שירותי ייעוץ במסגרת רכישת מנוי יסופקו באמצעות ליווי קבוצתי, במסגרת מפגש מקוון אחד בשבוע. ניתן להצטרף לכל מפגש מקוון להחלטת הלקוח. המפגשים המקוונים יסופקו באמצעות מערכת ה- ZOOM ו/או במערכת היוועדות חזותית אחרת עליה יחליטו מפעילת האתר ו/או החברה. קישור למפגש באמצעות ה- ZOOM יועבר אל הלקוח בסמוך למועד המפגש המקוון באמצעות הדוא"ל. ככל ולא התקבל הקישור, יש ליצור קשר עם מפעילת האתר ו/או החברה באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים בתחתית התקנון.

4.4 הטיפולים יסופקו לרוכש בהתאם למועד שנקבע על ידי הצדדים מראש.

4.5 מפעילת האתר ו/או החברה שומרות לעצמן את הזכות לבטל ו/או לדחות ו/או לשנות את מועדי שיחות הייעוץ ו/או הטיפולים ו/או המפגשים המקוונים, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתן הבלעדי ובהתאם לצרכיהן, באמצעות הודעה ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או החברה בגין כל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי של מועד של מפגש מקוון ו/או שיחת ייעוץ ו/או טיפול.

4.6 יובהר כי מפעילת האתר ו/או החברה יהיו רשאיות לשנות את הפלטפורמה באמצעותה תוענק הגישה לשירותים ולקורסים, וכן את התכנים המועברים במסגרת השירותים והקורסים, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי.

4.7 אספקת הקורסים, שירותי הייעוץ והטיפולים תתאפשר בכפוף לשיקול דעתן הבלעדי של מפעילת האתר ו/או החברה והן לא יהיו אחראיות לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתן, ובכלל זה בעיות תקשורת, בעיות טכניות, בעיות ברשת האינטרנט, בעיות בדוא"ל, מלחמה, שביתה או השבתה, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר, תנאי מזג אוויר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתן. במקרה של ביטול שירות כתוצאה מכוח עליון כאמור, החברה ו/או מפעילת האתר יספקו חלופה או החזר כספי יחסי בניכוי דמי הסליקה.

4.8 למען הסר ספק, יובהר כי כל הזכויות הקניינות, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקורסים ו/או בתכנים והשירותים המסופקים על ידי האתר שייכים לפנינה דרויאן ולחברה בלבד. אין להפיץ, לפרסם, להעתיק, לשדר, למכור, להעביר, לשכפל או להשתמש לשימוש שאינו אישי ללא אישור בכתב ומראש של החברה ו/או מפעילת האתר.

5. מדיניות החזרות, שינוי וביטול הזמנות:

5.1 בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו למפעילת האתר ו/או לחברה באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

5.2 לא יתאפשר ביטול רכישה של קורסים דיגיטליים מוקלטים לאחר שליחתם אל הלקוח, וקבלת פרטי גישה לקורס, שכן מדובר במוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

5.3 בקשה לביטול מנוי תתאפשר בכל עת. המנוי יופסק בתוך 3 ימים מיום שנמסרה הודעת הביטול. ביטול כאמור לעיל יתאפשר עבור דמי ביטול בגובה 5% מסכום העסקה או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם). במקרה של ביטול כאמור לעיל, מקבל השירות לא יחויב במועד החיוב הבא וגישתו לשירותים תיפסק בתום המועד עליו שילם.

5.4 בקשה לביטול טיפול או שירותי ייעוץ חד פעמיים יתאפשר בכל עת ללא דמי ביטול. במקרה של ביטול טיפול או שירותי ייעוץ חד פעמיים בפעם השנייה, בטווח של 24 שעות ממועד הטיפול או פגישת הייעוץ, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

5.5 יובהר כי בקשה לביטול טיפול או שירותי ייעוץ חד פעמיים מסיבה מוצדקת – מחלה, מחלה במשפחה, תאונה, לידה ומילואים – תתאפשר בכל עת ללא דמי ביטול, בכפוף להצגת אסמכתא מתאימה.

5.6 החזר, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב ממפעילת האתר ו/או מהחברה המאשרת זאת.

5.7 החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה בלבד.

5.8 האמור לעיל כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

6. אחריות מפעילת האתר והחברה:

6.1 אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים הנמכרים בו. מפעילת האתר ו/או החברה לא יהיו אחראיות לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים באתר.

6.2 התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. טעות סופר בתיאור שירות ו/או מחירו לא תחייב את מפעילת האתר ו/או החברה.

6.3 התכנים המוצגים באתר ובקורסים מסופקים לשם הלימוד וההעשרה בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות המשתמש. אין לראות במידע בתוכן, באתר ו/או בקורסים משום הבטחה לתוצאה כלשהי.

6.4 המידע המוצג בתכנים באתר אינו מהווה טיפול ו/או ייעוץ ו/או המלצה רפואיים מדעיים, ואינו מובא כתחליף לקבלת טיפול ו/או ייעוץ ו/או המלצה רפואיים מדעיים מרופא או מומחה. כל פעולה שנעשית על פי המידע בתכנים באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.

6.5 השירותים המסופקים על ידי מפעילת האתר ו/או החברה אינם מהווים טיפול ו/או ייעוץ ו/או המלצה רפואיים מדעיים, ואינו מובא כתחליף לקבלת טיפול ו/או ייעוץ ו/או המלצה רפואיים מדעיים מרופא או מומחה. כל פעולה שנעשית על פי השירותים הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.

6.6 מפעילת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת להשתמש בהכשרתה, ידיעותיה וכישוריה על מנת לספק את השירותים בצורה הטובה ביותר ולהביא את המטופל למצב המטיב עבורו. יחד עם זאת, יובהר כי מפעילת האתר אינה מתחייבת לתוצאה כלשהי בעקבות קבלת השירותים, שכן התוצאה תלויה במספר גורמים משתנים שאינם בשליטתה של מפעילת האתר, לרבות התנהלותו, התנהגותו ומצבו של הלקוח.

6.7 במסגרת השירותים, עשויה להימסר המלצה לשימוש במוצרים מסוימים, כגון צמחי מרפא. יובהר כי מוצרים אלו אינם תרופות או תחליף לתרופות, ואינם מוגדרים לטיפול ו/או מניעה של מחלות, ובכל מקרה יש להיוועץ עם איש מקצוע כגון רופא בטרם השימוש במוצרים המוזכרים שלעיל. האחריות על השימוש במוצרים הינה על המשתמש בלבד.

6.8 מפעילת האתר ו/או החברה לא יהיו אחראיות לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

6.9 התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

6.10 האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

6.11 השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה. מפעילת האתר ו/או החברה אינן מתחייבות כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. מפעילת האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

7. השימוש באתר:

7.1 השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.

7.2 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

7.3 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

7.4 אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

7.5 אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS-IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

7.6 מפעילת האתר ו/או החברה רשאיות לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתן הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או החברה בעניין זה.

7.7 מפעילת האתר ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

7.8 על הגולש לשפות את מפעילת האתר ו/או החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המשתמש את מפעילת האתר ו/או החברה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדן על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

8. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

8.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר ו/או החברה יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיו רשאיות לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתן. כמו כן, מפעילת האתר ו/או החברה יהיו רשאיות לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

8.2 שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

8.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או החברה רשאיות בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתן הבלעדי. מפעילת האתר ו/או החברה יפרסמו הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים מפעילת האתר ו/או החברה יחזיקו את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיו רשאיות למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

8.4 מפעילת האתר ו/או החברה אינן מתחייבות ששירותיהן לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר ו/או החברה או אצל מי מספקיה.

9. קניין רוחני:

9.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות מפעילת האתר והחברה בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה למפעילת אתר ו/או לחברה לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיהן העסקיים של מפעילת האתר והחברה.

9.2 אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר ו/או מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על באתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים באתר.

9.3 אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

9.4 סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיהן העסקיים של מפעילת האתר והחברה הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

10. הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:

10.1 אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

11. סמכות שיפוט:

11.1 על תקנון ותנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

11.2 לבתי המשפט שבמחוז תל אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ותנאי שימוש אלה.

12. מדיניות פרטיות:

12.1 מפעילת האתר והחברה מכבדות את פרטיות הלקוחות.

12.2 בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, מפעילת האתר והחברה אוספות מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי מפעילת האתר והחברה כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").

12.3 המידע הנאסף באתר ישמש את מפעילת האתר והחברה, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

12.4 מפעילת האתר ו/או החברה רשאיות לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:

12.4.1  בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר מפעילת האתר ו/או החברה מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

12.4.2 בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

12.4.3 בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי החברה בנוגע לשירותים אותם מפעילת האתר והחברה מספקות;

12.4.4 בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר החברה תערוך מעת לעת.

12.5 מפעילת האתר והחברה לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמן להם הן מספקות את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.

12.6 יחד עם זאת,  מפעילת האתר והחברה יהיו רשאיות להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים  (למעט מידע רגיש, כגון פרטי אשראי או מספרי תעודות זהות) בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.6.1 ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

12.6.2 מפעילת האתר ו/או החברה נדרשות על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

12.6.3 שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

12.6.4 על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של מפעילת האתר ו/או החברה בכל הנוגע לאתר זה;

12.6.5 אם תפר את תקנון ותנאי השימוש של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

12.6.6 בכל מקרה שמפעילת האתר ו/או החברה יסברו כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

12.6.7 אם האתר ו/או החברה ימוזגו לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר ו/או החברה יעברו לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

12.7 כמו כן, יתכן שמפעילת האתר ו/או החברה יעבירו לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.

12.8 חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט ומפעילת האתר והחברה לא מתחייבות שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

12.9 הזכות לבקש גישה למידע הנאסף עליך באתר או הזכות להישכח: עומדת לך הזכות לבקש ממפעילת האתר ו/או מהחברה לקבל גישה למידע הנאסף עליך על ידן או הזכות לבקש את מחיקת המידע הנאסף עליך על ידן. אם ברצונך לבקש לגשת או לבקש את מחיקת המידע כאמור, אנא צור איתנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות בתחתית התקנון.

13. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

13.1 גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצעו מפעילת האתר ו/או החברה מעת לעת.

13.2 על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

13.3 אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

13.4 בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתן הבלעדי של מפעילת האתר ו/או החברה). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באמצעות פנייה למפעילת האתר ו/או לחברה.

13.5 מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

13.6 מפעילת האתר ו/או החברה לא יעשו בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

13.7 השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

13.8 אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

13.9 מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאיות מפעילת האתר ו/או החברה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

13.10 מפעילת האתר ו/או החברה רשאיות לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאיות מפעילת האתר ו/או החברה למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

13.10.1 אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

13.10.2 במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

13.10.3 אם הופרו תנאי התקנון;

13.10.4 אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

13.10.5 אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.

13.11 מפעילת האתר ו/או החברה לא יהיו אחראיים לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

13.12 הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

13.13 הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, למפעילת האתר ו/או לחברה אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

14. צור קשר:

14.1 מפעילת האתר והחברה מקפידות על קיום הוראות החוק ומכבדות את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: נווה יהושע 20/21, רמת גן;

טלפון: 052-2688036;

כתובת דואר אלקטרוני:  Pnina@pninsky.com

 

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: פברואר 2024